มรภ.สงขลา สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทน สป.อว. และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

มรภ.สงขลา สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทน สป.อว. และคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

มรภ.สงขลา สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทน สป.อว. และคณะทำงา…

Read More

ม.ทักษิณ เปิดตัวชุดโครงการวิจัย พร้อม MOU กับภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาบนฐานข้อมูลครัวเรือนคนจนจังหวัดพัทลุง

ม.ทักษิณ เปิดตัวชุดโครงการวิจัย พร้อม MOU กับภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาบนฐานข้อมูลครัวเรือนคนจนจังหวัดพัทลุง

ม.ทักษิณ เปิดตัวชุดโครงการวิจัย พร้อม MOU กับภาคีเ…

Read More