พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

Spread the love

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันที่ 31 มีนาคม 2566     พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   มอบหมาย นายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  เข้าร่วมพิธี  ” ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” ประจำปี 2566 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฯ แขกผู้มีเกียรติหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วม โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เนื่องด้วยในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์ ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข และพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุง และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ “เงินถุงแดง” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น ” วันระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรไทยต่อไป ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
CR/ : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics