ผหญ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

Spread the love

ผหญ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566  (เวลา 13.30 น.)  นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้การต้อนรับ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, ผู้บังคับการกองบิน 56 และผู้เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้พิจารณาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ อันเป็นบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ สำเร็จลุล่วงเสมอมา สมควรได้รับการประดับเครื่องหมายกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 5 ท่าน
 
 
ในการนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พิจารณาประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนฯ ให้แก่ผู้บริหารของ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน ซึ่งได้สนับสนุนงานด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ด้วยดีเสมอมา ได้แก่ นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) และ นาย นพพร พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.) ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics