คณะ วจก. มรภ.สงขลา จัดอบรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านผู้ประกอบการท้องถิ่น

คณะ วจก. มรภ.สงขลา จัดอบรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านผู้ประกอบการท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จัดอบรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบ…

Read More

กกท.ภาค4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องการนวดประยุกษ์ทางการกีฬา

กกท.ภาค4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องการนวดประยุกษ์ทางการกีฬา

วันจ้นทร์ที่ 4 กรกฏาคม  2565 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่…

Read More