ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน ถึง 30 ก.ย. 65 “โควิดอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา หน้า 142&nb…

Read More

ม.มาเลเซียกลันตัน เยือน มรภ.สงขลา หารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ม.มาเลเซียกลันตัน เยือน มรภ.สงขลา หารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ม.มาเลเซียกลันตัน เยือน มรภ.สงขลา หารือความเป็นไปได้ในการสร้…

Read More

ไอแบงก์ ดูแลชุมชนมุสลิมต่อยอดโครงการชุมชนซื่อสัตย์ สนับสนุนมัสยิดทำประกันตะกาฟุลอัคคีภัย ช่วยออกเงินสมทบ 40%

ไอแบงก์ ดูแลชุมชนมุสลิมต่อยอดโครงการชุมชนซื่อสัตย์ สนับสนุนมัสยิดทำประกันตะกาฟุลอัคคีภัย ช่วยออกเงินสมทบ 40%

ไอแบงก์ ดูแลชุมชนมุสลิมต่อยอดโครงการชุมชนซื่อสัตย์ สนับสนุนม…

Read More

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ทักษิณ ผนึกความร่วมมือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อยอดนิสิตสู่ประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ทักษิณ ผนึกความร่วมมือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อยอดนิสิตสู่ประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ทักษิณ ผนึกความร่วมมือสำนักงานการตรวจเงินแผ…

Read More