อนุมัติ “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ”สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow 

อนุมัติ “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ”สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ TED Fellow 

อนุมัติ “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ”สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงข…

Read More

ผู้มีจิตศรัทธาจังหวัดสงขลา 12 คน ร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้มีจิตศรัทธาจังหวัดสงขลา 12 คน ร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้มีจิตศรัทธาจังหวัดสงขลา 12 คน ร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อเฉลิ…

Read More