” ปรับโฉมใหม่ ถนนเสน่หานุสรณ์ ”    โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเสน่หานุสรณ์ ตั้งแต่ถนนธรรมนูญวิถีถึงถนนประชาธิปัตย์

” ปรับโฉมใหม่ ถนนเสน่หานุสรณ์ ”    โคร…

Read More

จังหวัดสงขลา เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ “โครงการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35)”

จังหวัดสงขลา บูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาย…

Read More

ดีแทค ‘ทิ้งให้ดี’ จับมือ ‘โจนส์สลัด’ จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกวิธี ลดความเสี่ยงขยะอันตรายปนเปื้อนในดินและน้ำ

ดีแทค ‘ทิ้งให้ดี’ จับมือ ‘โจนส์สลัด’ จัด…

Read More

ศอ.บต. หนุน วิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับ เยาวชนอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น

ศอ.บต. หนุน วิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน…

Read More

นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์ก…

Read More