นิพนธ์ นำทีม อบจ.สงขลาเช็คความพร้อม สวนสาธารณะเมืองสงขลา เร่งเปิดใช้โดยเร็ว “ชู” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

นิพนธ์ นำทีม อบจ.สงขลาเช็คความพร้อม สวนสาธารณะเมืองสงขลา เร่…

Read More

ภาพถ่ายชนะเลิศ “กาแล็กซีแบบกังหัน เงาเสี้ยว ดาวหางนีโอไวส์ เส้นแสงดาวที่เสาดิน และบลูเจท”

ภาพถ่าย “กาแล็กซีแบบกังหัน เงาเสี้ยว ดาวหางนีโอไวส์ เส้นแสงด…

Read More

จังหวัดสงขลาจัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020  กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลาจัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020  กระตุ้น…

Read More