ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคใต้

ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season2 แก่วิทยาล…

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ฟรี ฝึกปฏิบัติจริงก่อนส่ง นศ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพิวเ…

Read More

นิพนธ์ คิ๊กออฟ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา

นิพนธ์ คิ๊กออฟ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.สงขลา เร่ง…

Read More