ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%” ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data”

ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%” ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต ภ…

Read More

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังหญิงพร้อมพระราชทานอภัยโทษ ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่…

Read More

เรือนจำสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง”  พร้อมปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระร…

Read More

นายกเทศมนตรีนครสงขลา รับโล่รางวัลชายหาดติดดาว แหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานของจังหวัดสงขลา

นายกเทศมนตรีนครสงขลา รับโล่รางวัลชายหาดติดดาว แหล่งท่องเที่ย…

Read More

มรภ.สงขลา ประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรมเพื่อการกู้ยืมเงิน กยศ.

มรภ.สงขลา ประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรมเพ…

Read More

นักดาราศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่อาจบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์

นักดาราศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่อาจบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร…

Read More