นิพนธ์ ร่วมเสวนา “คลองไทยคุ้มค่าต่อไทยหรือไม่”

Spread the love

นิพนธ์ ร่วมเสวนา “คลองไทยคุ้มค่าต่อไทยหรือไม่” พร้อม หนุนในเชิงเศรษฐกิจ แนะ ต้องศึกษาผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และแหล่งทุน
6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ห้องประชุมหาวิทยาลัยรังสิต นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เข้าร่วมเสวนา “คลองไทย คุ้มค่าต่อประเทศไทยหรือไม่” โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธาน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การศึกษาการขุดคลองไทยทุกคนต่างรอผลการศึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย สภาผู้แทนราษฎร และหวังว่าการศึกษาจะครอบคลุมในทุกๆด้าน ซึ่งพื้นฐานและพื้นที่ของภาคใต้ ตนคิดว่าในส่วนของภาคใต้มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาที่ครอบคลุม แต่การเติบโตในพื้นที่ภาคใต้นั้น มีการเติบโตเพียง 2-3 จังหวัดจากแหล่งท่องเที่ยว หากมีโครงการขุดคลองไทยก็จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ได้ แต่การเติบโตด้านเกษตรกรรมพบว่าบางจังหวัดมีการเติบโตที่ติดลบ หลายจังหวัดจึงรอคอยเมกะโปเจกต์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการคลองไทย ที่สามารถสร้างงาน สร้างการเติบโตให้กับคนในพื้นที่ได้ แต่ผลกระทบทั้งหลายในการดำเนินการให้รอบคอบ และต้องมีวิธีการในการควบคุมเช่นกัน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งตนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้แต่ขอให้นำแนวทางการศึกษาในครั้งที่ผ่านมาให้นำกลับมาทบทวนด้วย ทั้งนี้โครงการขุดคลองไทย จะมีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง และต่อยอดการพัฒนาให้กับพื้นที่อื่นของประเทศต่อไป


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคลองไทย โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต นายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจภาคใต้ บรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองคลองไทยของนักธุรกิจภาคใต้ว่าเป็นอย่างไร คุ้มหรือไม่” พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาคลองไทยในภาคประชาชนในห้วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดเวลาของการศึกษาเรื่องคลองไทยจนถึงปัจจุบัน” นายวิรวัฒน์ แก้วนพ วิศวกรสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา บรรยายเรื่อง “ข้อมูลการศึกษาคลองไทย”และดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “คลองไทยนำไทยสู่เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยได้อะไร”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts