พิธีเปิดการอบรมวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

Spread the love

                                                วันที่ 26 เมษายน 2560    นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์    

                                                    เป็นประธานในพิธีเปิดการ อบรมวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยมทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลสามารถนำความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics