พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4รับฟังความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนในพื้นที่ อ.เทพา

Spread the love

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 ในฐานะผู้แทน คสช.  รับฟังความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนในพื้นที่ อ.เทพา กรณีโครงการโรงไฟฟ้าเทพาและอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างความปรองดอง สร้างความรักสมานฉันท์ ระหว่างประชาชน พร้อมทั้งได้มีโอกาสพบปะพี่น้องชาวอำเภอเทพา   ทั้งนี้รับฟังอย่างเดียวไม่ตอบข้อซักถาม

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics