ม.หาดใหญ่ mou ด้านสิ่งแวดล้อมกับท่าเรือน้ำลึกสงขลาและ บลู คอนซัลแตนท์

Spread the love

ม.หาดใหญ่ mou ด้านสิ่งแวดล้อมกับท่าเรือน้ำลึกสงขลาและ บลู คอนซัลแตนท์
 
ม.หาดใหญ่ mou ด้านสิ่งแวดล้อมกับท่าเรือน้ำลึกสงขลาและ บลู คอนซัลแตนท์
 
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567      มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดำเนินการลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่าง ท่าเรือน้ำลึกสงขลา (บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ณ ห้องชลาทัศน์ อาคารสงขลา
 
ม.หาดใหญ่ mou ด้านสิ่งแวดล้อมกับท่าเรือน้ำลึกสงขลาและ บลู คอนซัลแตนท์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานการลงนามโครงการ ความร่วมมือการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ในการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการถมทะเล เพื่อประโยชน์สำหรับการย้ายที่ตั้งด่านท่าเรือและปรับปรุงระบบจราจร ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
 
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับท่าเรือน้ำลึกสงขลา (บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้มีความมั่งคงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics