สดร. เชิญชวนสมัครรับมอบ “กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์” หนุนสร้างงานวิจัยระดับโรงเรียน

สดร. เชิญชวนสมัครรับมอบ “กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาร…

Read More