มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลสุดยอดมหาวิทยาลัยในเอเชีย     Times Higher Education Awards Asia 2024

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลสุดยอดมหาวิทยาลัยในเอเชีย     Times Higher Education Awards Asia 2024
Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #คว้ารางวัลชนะเลิศ
รางวัลสุดยอดมหาวิทยาลัยในเอเชีย     Times Higher Education Awards Asia 2024
ในสาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค  (Outstanding Contribution to Regional Development)  ณ Sunway University กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics