เริ่มแล้ว! “สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย”

Spread the love

เริ่มแล้ว! “สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย” ประชาชนตื่นเต้นแห่ชมแน่นทั้ง 4 จุดสังเกตการณ์หลัก
26 ธันวาคม 2562 – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย” ให้ประชาชนชมสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย ทั้งวิธีสังเกตดวงอาทิตย์ทางตรงและทางอ้อม มีผู้สนใจเข้าร่วมเนืองแน่นทั้ง จุดสังเกตการณ์หลัก อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นอกจากนี้ สดร. ยังจัดถ่ายทอดสดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย ผ่าน www.NARIT.or.th ด้วย
สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย สังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เวลา 10.19-13.57 น. (ตามเวลากรุงเทพมหานคร) สามารถสังเกตได้ทั่วประเทศ 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts