มรภ.สงขลา ร่วม ม.ทักษิณ เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมฯ TSU-SDGs for Sustainability

มรภ.สงขลา ร่วม ม.ทักษิณ เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมฯ TSU-SDGs for Sustainability
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.ทักษิณ
เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมฯ TSU-SDGs for Sustainability
มรภ.สงขลา ร่วม ม.ทักษิณ  เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมฯ TSU-SDGs for Sustainability
 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ TSU-SDGs for Sustainability เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
มรภ.สงขลา ร่วม ม.ทักษิณ  เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมฯ TSU-SDGs for Sustainability มรภ.สงขลา ร่วม ม.ทักษิณ  เปิดพื้นที่การเรียนรู้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมฯ TSU-SDGs for Sustainability
ทั้งนี้ เพื่อเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่ง SDGs จะเป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดทิศทางการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยมี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics