โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่จัด พิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

Spread the love

โรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่จัด พิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2567 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ได้มีการจัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมขึ้น โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิด

พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์  ทวีรัตน์   นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายเอนก  แซ่ตั้ง  ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ นางสาวอนงค์  ประชากิตติกุล  เจ้าภาพจัดสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม  และนายเกียรติศักดิ์  วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่  พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต่างๆ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

 

โรงเจก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2537 จากที่ดิน 2 ห้อง 50 ตรว. ปัจจุบันมีเนื้อที่เป็น 2 ไร่  โดยมีอาจารย์ศุภเดช  ชื่นพงษ์พันธุ์ เป็นบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักองค์แรก ที่มีปณิธานในการสืบสานและจรรโลงไว้ซึงพุทธศาสนามหายาน  และการคงไว้ประกอบศาสนพิธีลัทธิเต๋า  ปัจจุบันมีพระตำหนัก พระเต๋าบ้อ ตำหนักพระพุทธเจ้า ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมปางพันกร องค์มหาเทพกวนอู ตำหนักเทพเจ้าโชคลาภและตำหนักยมบาล สำหรับตำหนักพระเต๋าบ้อเริ่มจัดสร้างเมื่อปี 2564   ส่วนตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม มูลค่าก่อสร้างประมาณ 3 ล้านบาท ขนาดอาคาร 2 ชั้น กว้าง 10.5 เมตร ยาว 8 เมตร ปางประทานพระ รูปแบบนิกายมหายาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics