ประชาคมโครงการสันติธรรมฯ และประชุมสัญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

Spread the love

ข่าววันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560   เวลา 14.00- น.   ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี

นำโดยนายจารุวัฒน์ นาคทองแก้วปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี      นายราเชนทร์ ราชพิทักษ์ ปลัดหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม    นายชัยกฤต หมวดจันทร์ปลัดประจำตำบลฉางร่วมกับ ร.ต.ท.วิวัฒนา รักราชพิทักษ์ มว.ฉก.ตชด.4342     นายนิคม สุสานนท์ พัฒนาการประจำตำบลฉางร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,ผรส.และบัณฑิตอาสาฯ เพื่อประชาคมโครงการสันติธรรมและเพื่อประชุมชี้แจงตามวาระดังต่อไปนี้
▫แนะนำกฏหมาย
-สัญญาฝากทรัพย์
-ลักทรัพย์
-ชิงทรัพย์
▫เงินงบประมาณที่ลงมาสู่ พื้นที่ชุมชน
▫โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เร่งดำเนินการส่งเล่มเอกสารให้แล้วเสร็จ
▫โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน(พนม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เร่งรัดการดำเนินงาน
▫โครงการ สันติธรรม
▫เงินตอบแทนชุด ชรบ.
▫การซ่อมแซมบ้าน
– งบนิคมเทพา 20,000 บาท ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วให้บัณฑิตอาสาฯรายงานความคืบหน้าโครงการ
-งบบูรณาการ
▫เรื่องร้องเรียน / ให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ให้ไกล่เกลี่ยภายในหมู่บ้านก่อนที่จะนำเรื่องขึ้นสู่ศูนย์ดำรงธรรม
▫แจ้งเพื่อทราบเรื่องรัฐบาลแจกจ่ายเงินงบประมาณให้ นำไปใช้ในสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
▫การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ประจำปี 2560-2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรือน จึงขอความร่วมมือให้บัณฑิตอาสาฯเก็บข้อมูล
▫ให้บัณฑิตอาสาฯ ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ปี 2560 ส่งภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
▫โครงการพหุวัฒนธรรม จัดที่ โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา จัดในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยขอกำลังจากหมู่บ้านบ้านล่ะ 8 คน
▫โครงการของกอ.รมน.เชิญพี่น้องมุสลิม จำนวน 2 ครอบครัวไปสักการะพระบรมศพ
▫เชิญร่วมกิจกรรมการกุศลมัสยิดโพรงจระเข้ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 เพื่อหาเงินสบทบทุนสร้างโรงเรียนตาดีกา
▫จัดเวทีประชาคมโครงการสันติธรรมฯ
▫วาระอื่นๆ
▫นัดหมายการประชุมเดือนหน้า

รายงานโดย
บัณฑิตอาสาฯ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts