สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. เตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. เตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Spread the love

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. เตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. เตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการจัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. บ้านทุ่งสบายใจ เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมหารือแนวทางพัฒนานักเรียนรักการอ่าน
 
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. เตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 18 และ 26 มีนาคม 2567 งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ปิยกุล จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมกับบุคลากร เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านทุ่งสบายใจ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เพื่อจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนดังกล่าว เตรียมการรับเสด็จตรวจเยี่ยมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ โดยมี ร.ต.ท.ประพันธ์ รัตนอุดม ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ และคุณครูให้การต้อนรับ
 
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ตชด. เตรียมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนานักเรียนรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุด และการปรับปรุงห้องสมุดในครั้งต่อไป ซึ่งการลงพื้นที่ของสำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างหลักประกันการศึกษาที่มุ่งหวังให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทของ มรภ.สงขลา
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics