อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
Spread the love

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษา เข้ารับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” จากการประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย ชื่อผลงาน “ตำรับไก่ทอดหาดใหญ่”
 
 
            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลชมเชย” ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากท่าน ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน “Better Thailand” การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
 
 
            ในงานนี้ ทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย และตัวแทนนักศึกษา เข้ารับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” จากการประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย ชื่อผลงาน “ตำรับไก่ทอดหาดใหญ่”
 
 
            อาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า หลังทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศการแข่งขัน ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยคณะบริหารธุรกิจร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน จึงได้รวมทีมวางแผน ลงพื้นที่ เขียนโครงการนำเสนอจนผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย ต่อจากนั้นได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยแนวคิดการส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ต้องการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร จึงเกิดไอเดียนำเมนูอาหารที่ขึ้นชื่ออย่าง ไก่ทอดหาดใหญ่ มาแข่งขัน เพื่อยกระดับให้ไก่ทอดหาดใหญ่สู่สากลมากขึ้น
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics