มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.จงหนาน จัดการเรียนการสอนหลักสูต…

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ (คพท.) รุ่นที่ 1 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"กระบวนการปรึกษาหารือ สาธารณะ(PUBLIC CONSULTATION) สำหรับคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ โดย สพท.กอ.รมน.ภาค4 สน.ร่วมกับ สถาบันสันติศึกษา มอ.รุ่นทึ่1

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมเฟ…

Read More

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2567    

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2567    

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เด…

Read More

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ  ประดิษ…

Read More

มรภ.สงขลาตัวแทน 1 เดียวภาคใต้ร่วมโชว์พิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

มรภ.สงขลา ยกทีมการแสดงเยือนโคราช “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดิน…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมจั…

Read More

เปิดกิจกรรมเทศกาลดนตรี “พิพิธบรรเลงเพลงวัฒนธรรม : Music and Night at the Museum” ครั้งที่ 3

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดกิจกรรมเทศกาลดนตรี “พิพิธบรรเลงเพลงวัฒน…

Read More

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 14 “รักบรรเลงเพลงรัก”

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเ…

Read More

ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมการวิจัย

ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมการวิจัย

ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ…

Read More

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำสื่อมวลชนสัมผัสโปรแกรมท่องเที่ยว Songkhla Romantic Full Moon Party 2024

            รองผู้ว่าราชการจัง…

Read More
Verified by ExactMetrics