ป.ป.ช.ชี้มูล “เอ๋-ชนม์สวัสดิ์” คดีทุจริตเงินทอนวัดสมุทรปราการ 100 ล้าน

ป.ป.ช.ชี้มูล “เอ๋-ชนม์สวัสดิ์” คดีทุจริตเงินทอนว…

Read More

“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จับมือทีมนักวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร-คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จับมือทีมนักวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร-คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จับมือทีมนักวิชาการคณะเทคโนโลยีการเก…

Read More

นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (iENA 2022) 

นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (iENA 2022) 

นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนว…

Read More

ตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวชาวมาเลเซียดริฟรถ

ตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ จัดแถลงข่าว กรณีนักท่องเทียวชาวมาเลเซ…

Read More

สังเกตอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง  ตามหลักการ BEFAST รู้ไว ปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง

สังเกตอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง  ตามหลักการ BEFAS…

Read More

มรภ.สงขลา ทำโครงการ “นาบุญ จิตอาสาซอแรงดำนา แบบวิถีพื้นบ้านสตูล”

มรภ.สงขลา ทำโครงการ “นาบุญ จิตอาสาซอแรงดำนา แบบวิถีพื้น…

Read More

ผลงาน  “วิถีชีวิตชนบท 2”  นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ 2 มิติ โครงการยุวศิลปินไทย 2565 (Young Thai Artist Award 2022)

ผลงาน  “วิถีชีวิตชนบท 2”  นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับราง…

Read More
Verified by ExactMetrics