“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันครูโลก

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันครูโลก

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงข…

Read More

อาลัยตลกดัง เด่น ดอกประดู่ ขอไปสู่ภพภูมิที่ดี วงการบันเทิงสูญเสียสุดเศร้า

อาลัยตลกดัง เด่น ดอกประดู่ ขอไปสู่ภพภูมิที่ดี วงการบันเทิงสู…

Read More