สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ

สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรี…

Read More

มรภ.สงขลา รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE เตรียมแจกจ่ายต่อโรงพยาบาลในพื้นที่

มรภ.สงขลา รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE เตรียมแจกจ่ายต่อโรงพยาบาลในพื้นที่

มรภ.สงขลา รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE เตรี…

Read More

เทคโน’อุตฯ มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีช่วยทุ่นแรงผสมแป้งทำขนมเจาะหู

เทคโน’อุตฯ มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีช่วยทุ่นแรงผสมแป้งทำขนมเจาะ…

Read More

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมรับมือฤดูฝน

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมรับมือฤดูฝน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทอ…

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 วันครบรอบการดำเนินงาน 33 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 วันครบรอบการดำเนินงาน 33 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 วันครบรอบการดำเนินงาน 33 ปี ท…

Read More