จังหวัดสงขลา ปล่อยรถแห่ เพื่อรณรงค์ให้ “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

จังหวัดสงขลา ปล่อยรถแห่ เพื่อรณรงค์ให้ "ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

จังหวัดสงขลา รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน พร้อมปล่อยรถแห่ออกประชา…

Read More

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจฉริยะแสดงผลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

  ทีมนักวิจัย ม.ทักษิณ ผลิตเครื่องวิเคราะห์แอลกอฮอล์อัจ…

Read More

เทศบาลนครหาดใหญ่และ อปท.ใกล้เคียง ร่วมสร้างความเชื่อมั่นการฉีดวัคซีนโควิด 19

เทศบาลนครหาดใหญ่และ อปท.ใกล้เคียง ร่วมสร้างความเชื่อมั่นการฉ…

Read More

นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองควนลัง

นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองควนลัง

  วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น . ณ ห้องประช…

Read More

PTT Station เติมเต็มความห่วงใย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 แจกหน้ากากอนามัยฟรีที่ภาคใต้

PTT Station เติมเต็มความห่วงใย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด–19 …

Read More

สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเร่งคัดกรองเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มประชาชนและแม่ค้าในตลาด

สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเร่งคัดกรองเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 …

Read More

มรภ.สงขลา ลดค่าเทอม นศ.ภาคปกติ-กศ.บป. บรรเทาความเดือดร้อนช่วง COVID-19 ระบาด

มรภ.สงขลา ลดค่าเทอม นศ.ภาคปกติ-กศ.บป. บรรเทาความเดือดร้อนช่ว…

Read More

การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ของพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีฯ

การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ของพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีฯ

การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี …

Read More