สดร. ชวนเปิดเทศกาลชมดาว…รับลมหนาว 2563 – 2564 ดูดาวชมจันทร์คืนไมโครบลูมูน 31 ต.ค. นี้

สดร. ชวนเปิดเทศกาลชมดาว…รับลมหนาว 2563 – 2564 ดู…

Read More

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความร่วมมือกองทัพภาคที่ 4 ในการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จะให้ความร่วมมือกองทั…

Read More

 หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา พร้อมทำ MOU ร่วมกับองค์กรวิชาชีพภาคีเครือข่าย

   หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา ประชุมเตรียมค…

Read More

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ จัดพิธีไถ่โคและพุทธาภิเษก

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ จัดพิธี “พุท…

Read More