ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 100%

วันนี้ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยนาย…

Read More

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี รับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรก สายสีชมพู และสายสีเหลือง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี รับขบว…

Read More

ประเพณี “ลากพระทางน้ำและเล่นเพลงเรือสู่แหลมโพธิ์” 

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์Reporternews5.co…

Read More