ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะมีเที่ยวบินพิเศษ เทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2567 (ฮ.ศ. 1445)

ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะมีเที่ยวบินพิเศษ เทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2567 (ฮ.ศ. 1445)
Spread the love

ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะมีเที่ยวบินพิเศษ เทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2567 (ฮ.ศ. 1445)
                 
                  📣📣 เนื่องด้วยเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2567 (ฮ.ศ. 1445)
                  ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะมีเที่ยวบินพิเศษ บริการแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์
                  ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567
                  📣📣*ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง
                 📱📱สอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3
 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะมีเที่ยวบินพิเศษ เทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2567 (ฮ.ศ. 1445)
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics