เทศบาลเปิดศูนย์ป้องกันอุทกภัย

Spread the love

img_0049img_0050 img_0046img_0053 img_0060img_0054 img_0056

เทศบาลนครหาดใหญ่นำโดยดร.ไพร พัฒโน และหน่วยงานราชการต่างๆและเอกชน ทำการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและเบาเทาอุทกภัย ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 59 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปัญชาการและการเตรียมความพร้อมของสรรพกำลังในการรับสถานการณ์อุทำภัยอย่างทันท่วงที ่ตลอดจนเป็นสือกลางในการรายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สภาพอากาศและสภาวะน้ำให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics