สดร. แจงลูกไฟขนาดใหญ่ปรากฏเหนือฟ้าเชียงราย

Spread the love

NARIT News : สดร. แจงลูกไฟขนาดใหญ่ปรากฏเหนือฟ้าเชียงราย ค่ำวันที่ 1 มิ.ย. 61 คาดอาจเป็นฝนดาวตกเทาเฮอร์คิวลิดส์ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจงกรณีมีผู้พบเห็นลูกไฟสี เขียวขนาดใหญ่ ปรากฏบนฟ้าทางทิศเหนือในช่วงค่ำ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณสองทุ่มเศษ เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียเป็ นคลิปวีดีโอที่บันทึกโดยกล้ องหน้ารถยนต์ขณะเคลื่อนที่อยู่ บนถนนสายหนึ่งในจังหวัดเชียงราย คาดเป็นดาวตกที่สว่างมาก วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก เป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่ สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิ ทยาศาสตร์

 
 
นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิ ชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า จากหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็ นดาวตกที่มีความสว่างมาก (Bolide) ขณะผ่านเข้ามาในชั้ นบรรยากาศโลกเกิดการระเบิดบนชั้ นบรรยากาศ จึงมองเห็นเป็นแสงสว่างวาบ มีค่าความสว่างปรากฏประมาณ -14 หรือมากกว่านั้น (ความสว่างปรากฏของดวงจันทร์เต็ มดวงประมาณ -12.6) และคาดว่าเป็นส่วนหนึ่ งของฝนดาวตกเทา เฮอร์คิวลิดส์ (Tau Herculids)  ศูนย์กลางการกระจายอยู่บริ เวณกลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีอัตราการตกสูงสุดในคื นวันที่ 2 มิถุนายน 2561  
 
นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสี ยหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน หรือตรวจพบก้อนอุกกาบาตหรือ Bolide ดังกล่าว คาดว่าอาจเกิดการระเบิดในชั้ นบรรยากาศและเผาไหม้จนหมดก่ อนตกลงสู่พื้น  ย้ำประชาชนอย่าตื่ นตระหนกเพราะโอกาสที่จะเกิดอั นตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้ นเป็นไปได้น้อยมาก ในแต่ละวันจะมีวัตถุขนาดเล็กผ่ านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเป็ นจำนวนมาก โดยทั่วไปจะเห็นเป็นลักษณะคล้ ายดาวตก เพียงแต่ครั้งนี้เป็นดาวตกที่ สว่างมาก ในทางดาราศาสตร์ถือเป็นเรื่ องปกติและสามารถอธิบายได้ตามหลั กการทางวิทยาศาสตร์
 
 
อ้างอิง :
 
ภาพ/คลิป :  facebook คุณอรินทร์ ธรรมวงค์ 
หมายเหตุ : 
– วันที่และเวลาในคลิปไม่เป็นปั จจุบัน เนื่องจากเจ้าของคลิปไม่ได้ปรั บตั้งค่ากล้องไว้ให้เป็นวัน- เวลาปัจจุบันขณะบันทึกภาพ
– ทีมงาน สดร. ได้โทรศัพท์สอบถามไปยังเจ้ าของคลิปดังกล่าว และได้รับการยืนยันว่าบันทึ กภาพดังกล่าวได้จริ งในเวลาประมาณ 2 ทุ่ม ของวันที่ 1 มิ.ย. 61 
– ทีมงานได้ตรวจสอบข้อมู ลจากหลายแหล่ง และพบว่ามีชาวเชียงรายหลายท่ านพบเห็นเหตการณ์ดังกล่าวเช่นกั น
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics