โรงเรียนสมัยศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานปี2559

Spread the love

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายณรงค์ศักดิ์ สุริยะโชติผู้รับใบอนุญาต ได้อัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2559  จากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมีนางสุนันทา เขียวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมัยศึกษา เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมคณะครู จากนั้นอัญเชิญขึ้นรถบุผชาติ เข้าสู่โรงเรียนสมัยศึกษาซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics