Table Top Sale “นครศรีธรรมราช+พัทลุง สู่จังหวัดสงขลา”

Spread the love

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยวในรูปแบบ Table Top Sale ในชื่องาน “นครศรีธรรมราช+พัทลุง สู่จังหวัดสงขลา” โดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง ในฐานะผู้ขาย(Seller) พบปะเจรจาธุรกิจ แนะนำสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาในฐานะผู้ซื้อ(Buyer) พร้อมกับการจับรางวัลจูงใจให้ไปท่องเที่ยวกันอย่างมากมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics