พิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด

Spread the love

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายฉลอง พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เป็นการดูแลสุขภาพให้แก่มารดาและลูกเริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด ระยะให้นมบุตรและการบริบาลทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนวัยเรียน โดยดูแลสุขภาพแม่และเด็กให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้มารดามีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม มีความรู้ในการเลี้ยงบุตรได้อย่างถูกต้อง ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics