เปิดศูนย์สื่อมวลชน

Spread the love

วันนี้ 19 ก.ค. 60 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชน เพื่อการจัดงานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 ณ ชั้น 2  ศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่นเข้าร่วม

ศูนย์สื่อมวลชน (press center) เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพื่อ การติดตามผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภทซึ่งมีทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา เพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ใช้อุปกรณืได้อย่างครบครัน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องแถลงข่าว ตลอดจนที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสะดวกในด้านรายงานข่าวตลอดการแข่งขัน  โดยเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.ทุกวันตั้งแต่วันที่ 19 – 24 กรกฏาคม 2560 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics