กฟผ.ร่วมกับอบต.เกาะสะบ้า มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10

Spread the love

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสุทิน ปาโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสะบ้าอำเภอเทพา นายลือชัย โถสกุล หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายลุสลัน หมานสนิท ประธานกลุ่มรักเลเทพาและมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพาร่วมปล่อยปลาตะเพียน และปลาแก้มช้ำ กว่า 20,000 ตัวลงในแหล่งนำ้ธรรมชาติ ณ บ้านอ่างเก็บน้ำคลองไทร ม.3 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

นายสุทิน ปาโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นขอขอบคุณกฟผ.และทุกภาคส่วนที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้
นายลุสรัน หมานสนิทประธานกลุ่มรักเลเทพา อ.เทพา จ.สงขลากล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชน ตลอดจนเป็นการเพิ่มจำนวนปลา และทำให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งนำ้ได้รับการดูแล เป็นการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ดีที่สุดตลอดไป

นายลือชัย โถสกุล หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.ให้ความสำคัญกับดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมาและตลอดไป การจัดกิจกรรมปล่อยปลาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ กฟผ. เข้าดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อใช้ชุมชนอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี กฟผ.ต้องขอบคุณชุมชน ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า มัคคุเทศก์พลังงาน และกลุ่มรักเลเทพาที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมปล่อยปลาในวันนี้

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics