สงขลาเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์”

Spread the love

จังหวัดสงขลาเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่และประทับใจ ผู้ว่าราชการฯเน้น ความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภายใต้สโลแกนการแข่งขัน “ความหวังและพลังใจ”


วันนี้ (20 ก.ค. 60) เวลา 18.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” เกมส์แห่งความหวังและพลังใจ โดยมี นางกอบกาญจน์   วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆให้การต้อนรับ การแสดงในพิธีเปิดมีทั้งหมด 5 ชุด เน้นให้กำลังใจและความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษญ์ บรรยากาศของพิธีเปิดเริ่มต้นที่ การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 1 มือที่จับกันมั่น…ในวันนี้ การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 2 ใจที่มีต่อกัน…ในวันหน้า การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 3 เกียรติยศศักดิ์ศรี..การกีฬา จากนั้นขบวนเกียรติยศเข้าสู่สนาม ประกอบด้วย ธงชาติไทย ธงสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ธงจังหวัดสงขลา ขบวนธงชาติไทยแบบด้าม ขบวนธงสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติแบบด้าม ขบวนธงจังหวัดสงขลาแบบด้าม ขบวนธงสมิหลาเกมส์แบบด้าม ป้ายการแข่งขัน จากนั้นตามมาด้วยขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และ Mascot ประจำการแข่งขัน คือ เงือกน้อยที่ชื่อว่า น้องสมิหลา
ตามมาด้วยขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 77 จังหวัด ประกอบด้วย ป้ายจังหวัด ธงจังหวัด ผู้นำขบวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และนักกีฬา โดยขบวนจังหวัดสงขลาเข้ามาเป็นขบวนสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพการแข่งขัน เมื่อทุกขบวนเข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้ว นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะ เดินขึ้นสู่เวทีพิธีการ และเริ่มพิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ผู้ว่าการการกีฬาฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานและเชิญผู้สนับสนุนรับมอบโล่จำนวน 5 ราย ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขัน และเข้าสู่พิธีการเชิญธงสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติพร้อมธงจังหวัดขึ้นสู่ยอดเสา จากนั้นตัวแทนนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตน
ช่วงสำคัญของพิธีเปิดคือการแสดงชุดที่ 4 ไฟผู้กล้าเรืองรอง…ส่องประกาย ซึ่งเป็นช่วงการจุดไปในกระถางคบเพลิงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันครั้งนี้อย่างเป็นทางการซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมและนักกีฬาเป็นอย่างมาก และปิดท้ายด้วยการแสดงชุดที่ 5 สู่จุดหมายของนักสู้…ผู้ศรัทธา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันฯ การแข่งขันฯในครั้งนี้อยู่ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560 ใช้สนามหลักๆ 3 สนามได้แก่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนามกีฬาหลักภาคใต้พรุค้างคาว สนามกีฬาจิระนคร และสนามอื่นๆตามความเหมาะสมของชนิดกีฬา แข่งขันทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา และจะมีพิธีปิดวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics