ไอแบงก์ ลงพื้นที่มอบเงินซะกาตให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดปัตตานี

Spread the love

ไอแบงก์ ลงพื้นที่มอบเงินซะกาตให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน

และเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563”

ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และในฐานะประธานอนุกรรมการซะกาต พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมส่งมอบเงินในบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 17 ราย รวมเป็นเงิน 89,000 ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจนและเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563” โดยมี อาจารย์นูรชาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยกรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)   และ ผ.ศ. ดร.มูฮัมมัดอาฟีฟี     อัซซอลีฮีย์  รองคณบดี  คณะวิทยาการอิสลาม (ม.อ.)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  ห้องประชุม อัล-อิมาม อัล-บุคอรีย์ ชั้น 1 คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดย โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจนและเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563 คณะอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีมติจัดสรรเงินในบัญชีซะกาตของธนาคารให้กับผู้ยากจากเป็นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 62 ราย และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ จำนวน 109 ราย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts