นักศึกษา ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ  SOCIAL  RESPONSIBIBILITY 2020

Spread the love

นักศึกษา ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ  SOCIAL  RESPONSIBIBILITY 2020

            นักศึกษา  จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด โครงการ SOCIAL  RESPONSIBIBILITY 2020 ในหัวข้อ      นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?  ภายใต้ชื่อผลงาน “สละเพื่อเติมเต็ม  เท่ากับสุขที่แท้จริง”

นางสาวนิศารัตน์ ประสีทอง นางสาวชาลีน่า พันชู นางสาวอัญชลีกร อ้นชู นางสาวอัญชิสา ช่วยเกลี้ยง และนายวรท จุ้งลก นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “ทีมวัยรุ่นสร้างสุข” ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานการผลิตคลิปวิดีโอ “สละเพื่อเติมเต็ม  เท่ากับสุขที่แท้จริง” ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY ในหัวข้อ “นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?” ที่จัดโดย  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและดูแลผู้ป่วยติดเตียง สะท้อนให้เห็นว่าภายใต้สังคมที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนั้นยังมีพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขอยู่ค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าพัฒนาการทางการแพทย์จะมีการนำเข้าเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจรแล้วก็ตาม

            นางสาวชาลีน่า พันชู และ นางสาวนิศารัตน์ ประสีทอง ตัวแทนของ “ทีมวัยรุ่นสร้างสุข”  กล่าวว่า สมาชิกในทีมเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสาธารณสุข จึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำคลิปวีดีโอการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ต้องการที่จะเผยแพร่และแบ่งปันในสิ่งที่ตนเองได้เรียนมาประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยความรู้และประสบการณ์นำไปสู่เพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาส  โดยสมาชิกในทีมได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงและให้ความรู้รวมไปถึงสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นให้กับญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย  มีการพูดคุยเพื่อพัฒนาสภาพจิตใจของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และใช้ชีวิตต่อไปอย่างคุ้มค่าและมีความสุข 

          “ถึงแม้จะไม่ได้ถนัดในการทำโปรดักชั่น แต่สมาชิกมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทำให้การทำคลิปวีดีโอมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องการทำประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งยังเป็นแบบอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมอีกด้วย” ตัวแทนของ “ทีมวัยรุ่นสร้างสุข”  กล่าว

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบันที่ให้มากกว่าความรู้และการเรียนรู้ในห้องเรียน เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก และสนับสนุนทุก ๆ ความสำเร็จของผู้เรียน  เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตร สร้างสุขให้กับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีพื้นที่และโอกาสในการที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและมหาวิทยาลัย  และนี่ก็เป็นหนึ่งในผลผลิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts