จัดอบรม CPR โครงการต่อลมหายใจ

Spread the love

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน  2562  ณ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  คุณวันชัย  ปริญญาศิริ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีการอบรมโครงการต่อลมหายใจ CPR  พร้อมด้วยคุณสวรส  วัฒนสิทธิ์ ประธานโครงการต่อลมหายใจ  นายแพทย์ดรุณ  สนทราพรพล  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีและที่ปรึกษาโครงการต่อลมหายใจ  ผู้ช่วยศจ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี  รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และที่ปรึกษาโครงการต่อลมหายใจ 

การอบรมบรรยาย CPR  โดยทีมงานของแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประมาณ 20 ท่าน  พร้อมกันนี้ยังได้รับการมอบเงินและมอบหุ่นให้กับโครงการต่อลมหายใจอีกด้วย

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: