ห้างโอเดียนฯจัดประกวดหนูน้อยเต็งลั้งหาดใหญ่2562

Spread the love

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 5 ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ปลัดขวัญกมล  ศิริรัตน์ ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอหาดใหญ่  เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดหนูน้อยเต็งลั้ง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562    พร้อมด้วยนายพิชัย  วัฒนะพยุงกุล นายกสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา  คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  คณะกรรมการ ตัดสินและแขกผู้มีเกียรติร่วมอีกมากมาย

การจัดประกวดหนูน้อยเต็งลั้ง ครั้งที่ 2 ประจำปี2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อ จุดประกายด้านความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นหัวใจหลักทางด้านการศึกษา และสร้างเวทีแห่งประสบการณ์ให้กับเยาวชน ในการการแสดงออก และเพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีวันไหว้พระจันทร์หาดใหญ่และส่งเสริมเทศกาลท่องเที่ยว 

การจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน เป็นนโยบายหลักของห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ ที่ต้องการคืนกำไร ตอบแทนสู่ท้องถิ่น และสร้างสรรค์กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุน ทำให้กิจกรรมครั้งนี้บรรลุเป้าหมายตามเจตตนารมณ์ที่วางไว้

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts