อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดงาน หลาดริมเล@เกาะยอ เป็นตลาดประชารัฐต้องชม

Spread the love

อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดงาน หลาดริมเล@เกาะยอ เป็นตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหา ปากท้องของประชาชน ผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันนี้ ( 7 ก.ย.62) ณ บริเวณวัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา นายวิชัย  โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานเปิดงาน หลาดริมเล@เกาะยอ เป็นตลาดประชารัฐต้องชม โดยมีนางฉัตร์สุดา  ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลากล่าวรายงาน  โดยมีประชาชน ชาวตำบลเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจ ชุมชน สถาบันเกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านตลาดชุมชน ตลาดประชารัฐต้องชม ที่จะสร้างความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจ ฐานราก โดยให้ตลาดชุมชนเป็นกลไก ในการขยายช่องทาง การตลาด เชื่อมระหว่างผู้บริโภค นักท่องเที่ยว กับ เกษตรกร  ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น ซึ่งกระทรวง พาณิชย์ได้ดำเนินการ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559

สำหรับงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชุมชนโดยใช้ การบริโภคภายในประเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างกลไกและเพิ่มช่องทาง ในการกระจายสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนา สร้างความ หลากหลายของสินค้าให้ตรงกับ ความต้องการของคนในชุมชน และนักท่องเที่ยว  ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ตลาดชุมชนในวงกว้าง ซึ่งจังหวัดสงขลามีตลาดประชารัฐต้องชมแล้ว ทั้งหมด 4 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ 3 แห่ง คือ ตลาดเกษตร มอ. ตลาดสยาม และตลาดน้ำคลองแห อำเภอระโนด 1 แห่ง คือตลาดริมน้ำคลองแดน

สำหรับหลาดริมเล@เกาะยอ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เปิดตัวครั้งแรกภายใต้ ชื่อตลาดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ปัจจุบันมีผู้ค้าในตลาดกว่า 100 ราย และได้มี กิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง.

อรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ        จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง/ข่าว   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: