กกท.ภาคที่ 4 สงขลา จัดกิจกรรม “SAT 4 & PAO MARATHON 2022”

กกท.ภาคที่ 4 สงขลา จัดกิจกรรม "SAT 4 & PAO MARATHON 2022"
Spread the love

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาคที่ 4 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “SAT 4 & PAO MARATHON 2022”

ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ในวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565 “ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท”  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “วิ่งเทิดพระเกียรติ SAT 4 & PAO MARATHON 2022” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และเป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดข้างเคียง

 สอดคล้องตามนโยบาย นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริม Sport Tourism เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับจังหวัดสงขลาได้รับประกาศเป็นเมืองกีฬา Sports City กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาตินานาชาติและเป็นสถานที่เก็บฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงเสนอโครงการดังกล่าวต่อไป

กกท.ภาคที่ 4 สงขลา จัดกิจกรรม "SAT 4 & PAO MARATHON 2022"
  พบกับการวิ่ง 4 ระยะ คือ มาราธอน 42.195 กม. , ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. , มินิมาราธอน 10.5กม. และฟันรัน 5 กม. ซึ่งมีการเปิดรับสมัครแล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์กับเว็บไซต์ www.gotorace.com , ช่องทาง inbox เพจเฟสบุ๊คของงาน ( Facebook : Sat4 Marathon 2022 ) และช่องทางออฟไลน์ ณ จุดรับสมัคร ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4, สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว), สนามจิระนคร, สนามกีฬากลาง ม.อ (สนามล่าง) และสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สนามกีฬาติณสูลานนท์,สวนสาธารณะเมืองสงขลารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) เพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายแก่ประชาชนต่อไป
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Sat4 Marathon 2022

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts