โรตารีสงขลา ชวนเยาวชน 9-15 ปี เรียนรู้ทักษะเอาชีวิตรอด ในโครงการ “โรตารีเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ”

โรตารีสงขลา ชวนเยาวชน 9-15 ปี เรียนรู้ทักษะเอาชีวิตรอด ในโครงการ “โรตารีเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ”

โรตารีสงขลา ชวนเยาวชน 9-15 ปี เรียนรู้ทักษะเอาชีวิตรอด ในโคร…

Read More