รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองปูทะลโลก”

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น “เมืองปูทะลโลก”

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา พบปะวิสาหกิจชุม…

Read More

นายกชายเปิดแถลง”บุกรุกโบราณสถานเขาแดงเขาน้อย”

นายกชายเปิดแถลง”บุกรุกโบราณสถานเขาแดงเขาน้อย” หากสอบสวนแล้วพ…

Read More

สิ้นนักแสดงระดับตำนาน ‘หวังหยู่’ เจ้าของบท ‘เดชไอ้ด้วน’ เสียชีวิตแล้ว

สิ้นนักแสดงระดับตำนาน ‘หวังหยู่’ เจ้าของบท ‘เดชไอ้ด้วน’ เสีย…

Read More
Verified by ExactMetrics