พิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ประจำเดือน มกราคม 64

 พิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เ…

Read More

การชี้แจงสิทธิประกันสังคมในกรณีเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม และเลือกรับบริการรักษา

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 06.30 น. โดยอ้างถึงหนังสือจากโรงพ…

Read More

อธิการบดี มรภ.สงขลา ปิดสัมมนา วิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

ประธานปิดโครงการ

อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนา วิทยากรโครง…

Read More

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) กรณีระบาดของCOVID-19

           วันจันทร์ที่ 18 มกร…

Read More