(ผหญ.) ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

(ผหญ.) ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
Spread the love

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เวลา 13.15 น.)  นายปเวษ  เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จุดบริการท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
(ผหญ.) ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
 
โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็ม 1, 2, 3 และ 4 (AstraZeneca, Pfizer) ให้แก่พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ สายการบิน และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
(ผหญ.) ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts