เรือนจำสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง”  พร้อมปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

Spread the love

เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 233 ราย

         วันนี้ (15 ก.ย. 63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรณัฎฐ์  หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา และปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 จำนวน 233 ราย โดยมีนายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

 

          สำหรับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยแบ่งขั้นตอนการฝึกออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง, 

ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกินพออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และ

ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ขณะนี้การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

          จากนั้น ปลัดจังหวัดสงขลา ผู้แทนพระองค์ ได้อัญเชิญเกียรติบัตรใส่พานที่วางอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมอบให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 233 คนเข้ารับพระราชทาน ต่อจากนั้นผู้ต้องขังได้กล่าวคำปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts