จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ…

Read More

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม   จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรร…

Read More

มรภ.สงขลา สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน

มรภ.สงขลา สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน…

Read More

องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่อง…

Read More